o mě

Jmenuji se Milada Jašová Nováková.

Přemýšlela jsem, jak se zde prezentovat. Předem musím napsat, že se nepovažuji za učitele, vůdce nebo mistra. Nejbližší označení je asi průvodce, nebo prostě žena, která má potřebu sdělovat své zkušenosti či poznatky těm, kteří také hledají a mohla bych je inspirovat. Neboť odpovědi, které jsou idividuálně jen pro nás máme všichni ve svém nitru a nikdo jiný na této zemi nám je nemůže sdělit.

Psychoterapii beru jako skvělou pomůcku v hledání příčin problémů. Obsahuje totiž různé techniky a způsoby náhledu na danou věc. Tak jako všechny všeobecné teorie a techniky, je i psychoterapie a mé vědomosti získané z ní, jen pomůcka, neboť my lidé jsme velmi individuální a nelze proto násilím použít něco, co fungovalo někomu na jiného. Proto ne všechno co čteme, můžeme cítit srdcem a nemusíme se tedy tím řídit. Nejvíce je mi svým přístupem blízký psycholog Carl Gustav Jung. Zejména svou potřebou nahlížet na vše z pohledu celistvosti. Libí se mi, jeho věta: "raději budu celistvý než dobrý". Žít život v celistvosti je neuvěřitelně léčivé a pravdivé. A pravdou bychom měli u sebe začít, pokud chceme něco ve svém životě změnit.

Narodila jsem se ve městě Opava v roce 1972. Protože moji rodiče pracovali a měla jsem malého bratříčka, hlídal mě často můj dědeček. Můj děda byl malíř, neustále jsem se mu motala kolem plátna, nebo mu seděla na klíně a poslouchala, jak mi vypráví o mracích a obloze, kterou právě maloval. Byli jsme spojené duše, když jsme spolu malovali, on samozřejmě své plátna a já první čmáranice. Ovlivnilo to můj způsob uvažování, myslím, že je kreativnější.

Celý život hledám PRAVDU. Snažila jsem se ji najít v různých filozofických, náboženských i esoterických knihách. Nakonec mi nejvíce vědomostí poskytl můj život, lidé, které jsem potkala a taky má duše.

Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik u SUR Psychodynamická terapie s prvky Arte, zakončený závěrečnou zkouškou a získaným certifikátem. Mými přímými lektory byli MUDr. Dana Kárová a Miroslav Huptych. Hlavními lektory byli PhDr. Helena Strnadlová a MUDr. Johan Pfeiffer. Tento kurz má pro mě nedocenitelnou hodnotu, otevřel mi bránu do mého já, ukázal mi mou sebehodnotu a pootevřel dvířka k mé duši. Jsem za něj nesmírně vděčná a s pokorou děkuji Bohu, že jsem měla příležitost jej absolvovat.

Po ukončení sebezkušenostního výcviku a psychoterapeutické školičky jsem se chvíli hledala, pak jsem otěhotněla a vrátila se zpátky po 11 ti letech do svého rodného města Opavy. Ještě v Praze se mi narodil syn a pak v Opavě dcera. Ještě v roce 2012 dva roky před narozením dcerky mi to nedalo a začala jsem organizovat v dětském koutku Bambelius večerní setkávání "Ženské kruhy". Občas jsem zde uplatňovala své zkušenosti z arteterapie. Zároveň jsem začala pořádat seináře a přednášky. Mé arteterapeutické semináře mají velmi intezivní průběh směřovaný k otevření nitra. V Opavě jsem také začala provozvat soukromou praxi v podobě individuální terapie pomocí tarotových karet, arteterapie a dalších technik. 

Milada

27.11.2012,úpr.14.10.16


Více zde: https://navrat-k-dusi.webnode.cz/o-me/

KURZ

(2016)

Intuitivní pedagogika s Thomasem Pedrolim
 

OSVĚDČENÍ

(2003-2008)

Sebezkušenostní kurz v psychodinamicky orientované psychoterapii s prvky arte


 

PROVÁZÍM NA CESTĚ ŽIVOTEM

ZKUŠENOSTI

Ženské kruhy v Opavě

(od 2012)

Ženské kruhy nahrazují kdysi ženské stany, setkávámí a zpívání žen při draní peří a jiné ženské spolky, které posilovaly a upevňovaly ženskou autenticitu dané doby. I dnes se my ženy potřebujeme setkávat, sdílet a předávat si své zkušenosti.  

Arteterapeutické semináře

 (od 2012)

Při semináři je větší čas na pohlédnutí do vlastního nitra.

Přednášky

DESIGNER (od 2013)

Občas nějakou tu přednášku udělám. Má témata: Zrcadlení, Sebeláska a pravda, Vztahy a trpělivost  a další životní témata.